Ubytování a COVID 19

Podmínky pro ubytování související s COVID 19 - na maximálně 7 dnů se mohou ubytovat osoby:

  1. které nemají klinické příznaky onemocnění COVID-19 a prokáží, že absolvovaly nejdéle 7 dní přede dnem nástupu na ubytování RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem nebo POC test (antigenní test) ne starší 72 hodin na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem.
  2. kterým byl vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvou dávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní, nebo - v případě jedno dávkového schématu od aplikace první dávky očkovací látky uplynulo nejméně 14 dní.
  3. které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u něj doba izolace a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.
  4. které si při nástupu ubytování udělají na místě, před ubytovatelem samotest s negativním výsledkem, který je schválený ministerstvem zdravotnictví ČR, na přítomnost viru Covid-19. 

V případě ubytování delším než 7 dnů je výše uvedené dokumenty předložit na recepci, případně si opět udělat samotest před ubytovatelem s negativním výsledkem.

Děkujeme Vám za pochopení...