Hygienická nařízení

Dle nařízení vlády, je nutné dodržovat hygienická nařízení.

Hygienická nařízení:

Žádáme tímto naše návštěvníky o striktní dodržování hygienických nařízení.

Jsme zodpovědní a prosíme o zodpovědnost i Vás, naše návštěvníky a ubytované. 

Těšíme se na Vás...