Novinky

Další 4-lůžkové chaty

Navyšujeme kapacitu našeho kempu. Rádi bychom do sezóny
uvedli do provozu dalších šest 4-lůžkových samostatných chat. Tyto chaty budeme stavět, na betonových základech po pravě straně u vjezdové brány. Času nám moc nezbývá, ale budeme se snažit dokončit vše v řádném termínu.

07.01.2020